O OŚRODKU

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ALFA" oferuje kompleksową obsługę BHP, specjalizujemy się w szkoleniach bhp okresowych i wstępnych również w formie szkoleń on-line. Organizujemy szkolenia PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych, kursy na wózki widłowe, szkolenia energetyczne SEP, szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT,TDT, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu prac związanych z azbestem oraz innych szkoleniach zawodowych.


Pełnimy również rolę służby BHP i PPOŻ w zakładach, zapewniając klientom kompleksową usługę zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz przeprowadzanie wszystkich szkoleń BHP bez dodatkowych kosztów. Posiadamy statut Ośrodka Szkoleniowego i prowadzimy firmę od 1999 roku co gwarantuje doświadczenie i rzetelność wykonywanych usług.

Posiadamy:
- Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach
- Akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

- Programy szkoleń uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego


 
 
Na skróty:

Strona główna

|

Obsługa BHP

|

Szkolenia energetyczne

|

Kurs na wózek widłowy

|

Szkolenia PPOŻ