SZKOLENIA I KURSY » Szkolenia energetyczne

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu urządzeń technicznych ,co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Szkolenia i egzaminu na terenie firmy zleceniodawcy we wszystkich grupach:


GRUPA 1 - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie  obsługi ,konserwacji, napraw,montażu i kontrolno-pomiarowych


GRUPA 2 - uprawnienia cieplne dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających i zużywających ciepło wykonujących prace w zakresie  obsługi ,konserwacji, napraw,montażu i kontrolno-pomiarowych


GRUPA 3- uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie  obsługi ,konserwacji, napraw,montażu i kontrolno-pomiarowych


Dla wszystkich grup uprawnienia E - eksploatacyjne,  D - dozorowe

 

Dla wszystkich grup możliwość uzyskania uprawnień do przeprowadzania pomiarów.

 
 
Na skróty:

Strona główna

|

Obsługa BHP

|

Szkolenia energetyczne

|

Kurs na wózek widłowy

|

Szkolenia PPOŻ