SZKOLENIA I KURSY » Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

Zajęcia prowadzone przez specjalistów , co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom:

 

-zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,

-poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

-nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

 

Szkolenia i egzaminy mogą być prowadzone na terenie firmy zleceniodawcy.

 


 
 
Na skróty:

Strona główna

|

Obsługa BHP

|

Szkolenia energetyczne

|

Kurs na wózek widłowy

|

Szkolenia PPOŻ