USŁUGI » Kompleksowa obsługa firm - pełnienie roli służby BHP I PPOŻ

Proponujemy Państwu w ramach usługi wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi proponujemy

 

-szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych

-prowadzenie kontroli stanu bhp

-audyty stanu bhp

-udział w ocenie ryzyka zawodowego

-opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych

-przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych

-wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

-reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli

-inne zadania dotyczące służby bhp


 
 
Na skróty:

Strona główna

|

Obsługa BHP

|

Szkolenia energetyczne

|

Kurs na wózek widłowy

|

Szkolenia PPOŻ